Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümümüzde, ağız içerisindeki tüm yumuşak dokuların (dil, yanak, dudak, tükürük bezleri vb.) dişlerin, çenelerin ve çene ekleminin her türlü rahatsızlığının ve hastalığının teşhisi ve cerrahi tedavileri gerçekleştirilir. Yapılacak işlemin tipine ve hastanın durumuna göre yapılması planlanan cerrahi işlemler lokal anestezi, bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında yapılmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Konularında Kliniğimizde Uygulanan Tedavi Hizmetleri

-Yan Çıkmış ya da gömülü kalmış dişlerin çekimi ve sürdürülmesi,
-Dental implant uygulamalarını ve beraberinde gerekli görüldüğünde sinüs lifting (sinüs yükseltilmesi) ve/veya greft (kemik tozu-otojen blok greftler) uygulamaları,
-Protez yapımı öncesinde ağızdaki yumuşak ve sert dokuların cerrahi olarak düzenlenmesi,
-Ağız içerisinde yer alan hem yumuşak (yanak, damak, dil, dudak, kaslar vb.), hem de sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen kistik veya tümöral oluşumların tedavileri,
-Çene yüz bölgesinde gelişen enfeksiyonların tedavileri,
-Diş ve çene kırıklarının tedavisi,
-Temporomandibuler eklem hastalıklarının cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri,
-Temporomandibuler eklem ve çene kemiği kırıklarının cerrahi tedavisi,
-Çene kemikleri ve çevreleyen yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksüyonu.
-İmplant cerrahisi,
-Diş hekimi fobisi olan hastalarımızın genel anestezi ve sedasyon altında tedavileri.

Gömülü yirmi yaş dişi nedir?
Diş diziliminin en sonunda yer alan, alt ve üst çenede ikinci azı dişlerin sürmesinden daha sonra sürmeye çalışan azı dişlerimiz mevcuttur. Bu dişler genellikle 16- 20 yaş aralığında ve çenenin her iki yanında zorlayıcı şekilde sürmeye çalışırlar. Ancak çoğunlukla çene kemiği içinde kendilerine düzgün sürebilecekleri bir alan bulamadıkları için gömülü kalırlar. Çenedeki tüm dişlerin gömülü kalma ihtimali vardır ancak en sık gömülü kalan dişler alt üçüncü azı dişlerimiz yani alt yirmi yaş dişlerimizdir. Genellikle yirmili yaşlarda başımızı ağrıtan dişler oldukları için yirmi yaş dişi olarak adlandırılmışlardır.

Yirmi yaş dişleri neden gömülü kalırlar?
Yirmi yaş dişlerinin gömülü kalmaları ile ilgili ortaya atılmış birçok teori mevcuttur. Genetik olarak anneden gelen küçük çene yapısı ile babadan gelen büyük diş yapısı sonucundaki uyumsuzluklar, beslenme alışkanlıkları, süt dişlerinin erken kayıpları, çenede enfeksiyon, kist gibi patolojik oluşumların varlığı gibi birçok etkenin 20 yaş dişlerinin gömük kalmasına neden olduğu düşünülmüştür.Yine rafine ve yumuşak besinlerle beslenme sonucunda çene gelişiminin giderek daha sınırlı olması, yirmi yaş dişlerinin gömülü kalmasına dair bir neden olarak düşünülmüştür.

Yirmi yaş dişleri ne tür zararlar verirler?
Gömülü dişler, sıklıkla da yirmi yaş dişleri,çene kemiği içinden ağız içine doğru sürme için yeterli yer bulamadığında çene kemiğinde ve çevreleyen dokularda çeşitli rahatsızlıklara neden olurlar. Bunlardan en sık rastlananı ilgili bölgedeki diş ve çene ağrılarıdır.Yirmi yaş dişlerinin hemen önündeki ikinci büyük azı dişlerinde çürük olmamasına rağmen basıya bağlı ağrılar gözlenebilir. Gömülü yirmi yaş dişlerinin çekilmemesi durumunda bu basının devam etmesi nedeniyle ikinci büyük azı dişlerinde çürük

, diş köklerinde erime ve apse oluşumu söz konusu olabilir. İhmal edilen durumlarda çene kemiği içinde kistler oluşarak daimi dişlerin kaybına ve çene kemiğinde kemik erimesine neden olabilirler.